ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ? | Av. Ceren Kınsız | Kınsız Hukuk Bürosu | Ankara

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir.

Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.

Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma için bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokol taraflar tarafından hazırlanabilse de kişilerin hak kaybına uğramamaları açısından bir avukattan hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında Aile Mahkemesi görevlidir.

 Boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı (6) aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilecektir.

Anlaşmalı boşanma sonucunda verilen karar ne zaman kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma sonucunda mahkemece karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Kararın tebliğinden hemen sonra üst mahkemeye başvuru hakkından feragat edildiğine ilişkin dilekçe verilerek kararın kesinleştirilmesi sağlanır. Taraflar bu şekilde feragat dilekçesini vermezlerse tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde üst mahkemeye başvuru yapılmadığı takdirde anlaşmalı boşanma davası kesinleşmiş olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir