Hukuk Makaleleri arşivleri | Av. Ceren Kınsız | Kınsız Hukuk Bürosu | Ankara

Hukuk Makaleleri

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARINDA KUSUR OLUŞTURAN HALLER NELERDİR?

1-Erkeğin aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilmelidir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi) 2-Fiziksel şiddet uygulamamış olsa bile  uygulamak üzere eşin üstüne yürümek boşanma sebebidir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi) 3-Evlenince sigarayı bırakacağı konusunda söz veren eşin evlendikten sonra sigarayı bırakmaması …

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARINDA KUSUR OLUŞTURAN HALLER NELERDİR? Devamı »

Sanığın işlediği nitelikli yaralama suçunu oluşturan eylemde, mağdura fırlattığı televizyon kumandası silah olarak nitelendirilmelidir.

3. Ceza Dairesi         2019/16462 E.  ,  2020/1430 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Kasten yaralamaHÜKÜM : Düşme Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;Gereği görüşülüp düşünüldü:1) Gerekçeli karar başlığında, …’in sıfatının “mağdur” yerine “müşteki” olarak gösterilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 232/2-b maddesine aykırı davranılması,2) Mağdurun soruşturma aşamasında, sanığın, kafasına televizyon kumandasını fırlattığını …

Sanığın işlediği nitelikli yaralama suçunu oluşturan eylemde, mağdura fırlattığı televizyon kumandası silah olarak nitelendirilmelidir. Devamı »

Radar denetimi yapıldığına dair uyarı işareti konulmadan ceza kesilemez.

7. Ceza Dairesi         2014/2954 E.  ,  2014/14281 K. İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASI RADAR KONTROLÜ RADAR İŞARETİNİN BULUNMAMASI DÜZENLİ/İYİ İDARE İLKESİ KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 50 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918) Madde 51 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (3152) Madde 2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (3152) Madde 29 “İçtihat Metni” 2918 …

Radar denetimi yapıldığına dair uyarı işareti konulmadan ceza kesilemez. Devamı »

 MİRASTAN ÇIKARMA NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? HUKUKUMUZDA EVLATLIKTAN RET VAR MI?

Öncelikle hukukumuzda evlatlıktan ret kurumu bulunmamaktadır. Ancak mirasbırakan mirastan çıkarma yoluna başvurabilir. Mirastan çıkarma, miras bırakanın yapacağı bir vasiyetname veya miras sözleşmesi ile saklı paylı mirasçısını mirasından mahrum etmesidir. Mirastan çıkarma saklı paylı mirasçılar için yapılabilecek bir yoldur. Mirastan çıkarma Türk Medeni Kanunu’na göre iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Mirastan çıkarma halleri: 1)Cezai Sebebe Bağlı Olarak …

 MİRASTAN ÇIKARMA NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR? HUKUKUMUZDA EVLATLIKTAN RET VAR MI? Devamı »

MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİ, BU DURUMU BELGE VEYA TANIK GİBİ BAŞKACA ŞEKİLLERDE İSPAT EDEMEDİĞİNDE, SES KAYDI İSPAT OLARAK GEÇERLİDİR.

12. Ceza Dairesi         2013/26087 E.  ,  2014/10205 K. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN DİNLENİLMESİ VE KAYDA ALINMASI ÖZEL TOPLANTININ TELEFONLA KAYDA ALINMASI KENDİSİNE YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ KONUŞMAYI KAYDA ALMAK TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 133 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN …

MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİ, BU DURUMU BELGE VEYA TANIK GİBİ BAŞKACA ŞEKİLLERDE İSPAT EDEMEDİĞİNDE, SES KAYDI İSPAT OLARAK GEÇERLİDİR. Devamı »

Mirasın Reddi(Reddi Miras ) Nedir? Nasıl Yapılır?

Yasal veya atanmış mirasçıların ölenin borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetme hakkı vardır. Mirasın reddi ancak miras bırakanın ölümü sonrasında mümkündür ve kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Mirasın reddi ikiye ayrılır: Mirasın gerçek reddi ve hükmen reddi olmak üzere. Mirasın gerçek reddi nedir? Mirasın gerçek reddi, mirasçıların miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren …

Mirasın Reddi(Reddi Miras ) Nedir? Nasıl Yapılır? Devamı »

HER İKİ TARAFIN DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI HALİNDE, KADIN LEHİNE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.

2. Hukuk Dairesi         2015/18663 E.  ,  2016/10813 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun …

HER İKİ TARAFIN DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI HALİNDE, KADIN LEHİNE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ. Devamı »

HAKARET SUÇU VE CEZASI NEDİR? HANGİ HALLER HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUR?

Hakaret Suçu Nedir? (TCK 125) Hakaret suçu, TCK’nın 125-131 maddeleri arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında  düzenlenmiştir. Hakaret suçu  şekilde işlenebilir: 1)Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, 2)Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Tüzel kişilere karşı (dernek, vakıf, şirket, spor kulübü vs.) hakaret …

HAKARET SUÇU VE CEZASI NEDİR? HANGİ HALLER HAKARET SUÇUNU OLUŞTURUR? Devamı »

EVİ TERK EDEN KADININ ZİYNET EŞYALARINI YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ KABUL EDİLİR. AKSİNİ İSPAT YÜKÜ KADININDIR.

2. Hukuk Dairesi         2020/1780 E.  ,  2020/2680 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Ziynet Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, ziynet alacağı davası olup davacı kadın dava konusu edilen ziynet eşyasının davalı tarafından …

EVİ TERK EDEN KADININ ZİYNET EŞYALARINI YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ KABUL EDİLİR. AKSİNİ İSPAT YÜKÜ KADININDIR. Devamı »

Covid-19 Sebebiyle Alkolmetreyi Üflemek İstemeyen Sürücünün İtirazı Kabul  Edildi.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         2021/7500 E.  ,  2021/7148 K. “İçtihat Metni” Alkolmetre cihazına üflememek eyleminden dolayı kabahatli … hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca 3.516,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 03/10/2020 tarihli ve IJ 357006 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile kabahatlinin sürücü …

Covid-19 Sebebiyle Alkolmetreyi Üflemek İstemeyen Sürücünün İtirazı Kabul  Edildi. Devamı »