Hukuk Makaleleri arşivleri | Sayfa 2 / 2 | Av. Ceren Kınsız | Kınsız Hukuk Bürosu | Ankara

Hukuk Makaleleri

Boşanma hükmüne esas alınan aldatma eylemi hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller ile ispat edilemez.

2. Hukuk Dairesi         2020/2359 E.  ,  2020/3302 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir …

Boşanma hükmüne esas alınan aldatma eylemi hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller ile ispat edilemez. Devamı »

Aracın Ehliyetsiz Sürücü Tarafından Sahibinden İzinsiz Kullanılması Durumunda Araç Sahibine Trafik Cezası Uygulanmaz.

T.C. YARGITAY 19. Ceza DairesiEsas No: 2019/18946 Karar No: 2020/8274 Karar Tarihi: 24.06.2020 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında, Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve MA 27204083 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Bursa 1. Sulh …

Aracın Ehliyetsiz Sürücü Tarafından Sahibinden İzinsiz Kullanılması Durumunda Araç Sahibine Trafik Cezası Uygulanmaz. Devamı »

Alt daireye su sızması sonucu tamir yaptırmayan kişinin, komşusuna tazminat ödemesi ve tamiratı yaptırması gerekir.

20. Hukuk Dairesi         2019/1851 E.  ,  2020/581 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDava dilekçesinde, davacının üst kat komşusu 11 numaralı daire sahibi davalı …’ın …

Alt daireye su sızması sonucu tamir yaptırmayan kişinin, komşusuna tazminat ödemesi ve tamiratı yaptırması gerekir. Devamı »

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ?

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme …

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR ? Devamı »

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR?

Hükmün açılanmasının geri bırakılması sanık hakkında verilen cezanın 2 yıl ve daha az süreli bir ceza veya adli para cezası olması durumunda diğer şartlar da mevcutsa verilebilen bir karardır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için aranan diğer şartlara bakılacak olursa; -Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmalıdır. -Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar …

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR? Devamı »

Vasiyet Düzenlemesi

Türk Medeni Kanunu’nun 502. Maddesinde belirtilmiş olduğu üzere ancak ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş kişiler vasiyetname düzenleyebilir. Vasiyetname yapılış şekline göre üçe ayrılır; Resmi Vasiyetname: Türk Medeni Kanunu’nun 532. Maddesindeki düzenlemeye göre; “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki …

Vasiyet Düzenlemesi Devamı »

Alkol ölçmede üfleme değil kan testi esastır.

Alkol ölçmede üfleme değil kan testi esastır. Danıştay Kararı   DANIŞTAY 8. Daire 2004/3669 E.N , 2005/96 K.N. İlgili Kavramlar ALKOLLÜ İÇKİLERİN SÜRÜCÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİ DERECESİ KAN NUMUNESİ ALINARAK YAPILAN TETKİKLER KANDAKİ ALKOL MİKTARININ TESPİTİ İçtihat Metni İstemin Özeti : Davacının sürücü belgesinin geçici olarak altı ay süreyle geri alınması ve 265.300.000 TL para cezası …

Alkol ölçmede üfleme değil kan testi esastır. Devamı »