HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR? | Av. Ceren Kınsız | Kınsız Hukuk Bürosu | Ankara

Hükmün açılanmasının geri bırakılması sanık hakkında verilen cezanın 2 yıl ve daha az süreli bir ceza veya adli para cezası olması durumunda diğer şartlar da mevcutsa verilebilen bir karardır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için aranan diğer şartlara bakılacak olursa;

-Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmalıdır.

-Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmiş olmalıdır.

-Mahkemece sanığın tekrar suç işlemeyeceği noktasında kanaate varılmış olmalıdır.

-Aynı zamanda sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiş olmalıdır.

Tüm bu şartlar mevcutsa sanık hakkında hükmün açıklanması kararı verilebilir ve bu kararın verilmesi durumunda verilecek hükmün açıklanması 5 yıl süre ile geriye bırakılır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi üzerine sanık 5 yıllık bir denetim süresine tabi tutulur. Bu 5 yıllık denetim süresi içerisinde kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Sanık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ve hakim başka yükümlülükler belirlemiş ise bunlara da uyarsa açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kalkar ve davanın düşmesine karar verilir.

Ancak sanık bu 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suç işlerse veya hakimin belirlediği yükümlülüklere aykırı davranırsa  açıklanması geri bırakılan hüküm mahkeme tarafından daha önceden karar verildiği gibi açıklanır ve bu durumda hüküm kişi aleyhine hukuki bir sonuç doğurur.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, kararın tefhim veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. HAGB kararlarına karşı istinaf veya temyiz başvurusu yapılamaz. İtiraz kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle yapılabilir.

HAGB  Kararı Adli Sicile İşler Mi?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, Adli Sicil kaydında görünmez.

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması kararları kendisine özgü bir sisteme kaydedilir. Ancak hakim veya savcı tarafından bir soruşturma ya da kovuşturma ile ilgili olarak incelenebilir.

HAGB Kararı Memuriyete Engel Midir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kişinin memur olmasında ya da sanığın zaten memur olması halinde memuriyetinde hiçbir olumsuz etkisi olmaz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir