Mirasın Reddi(Reddi Miras ) Nedir? Nasıl Yapılır? | Av. Ceren Kınsız | Kınsız Hukuk Bürosu | Ankara

Yasal veya atanmış mirasçıların ölenin borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetme hakkı vardır.

Mirasın reddi ancak miras bırakanın ölümü sonrasında mümkündür ve kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Mirasın reddi ikiye ayrılır: Mirasın gerçek reddi ve hükmen reddi olmak üzere.

Mirasın gerçek reddi nedir?

Mirasın gerçek reddi, mirasçıların miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirası reddetmesidir. Süresi içinde reddolunmazsa miras mirasçı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Mirasçılar mirasbırakanın son ikametgahının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak mirası reddedebilirler.

Mirasın hükmen reddi nedir?

Mirasın hükmen reddi mirasın borca batıklığı sebebiyle sağlanabilir. Mirasın hükmen reddinde 3 aylık süre bulunmamaktadır. Her zaman Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu sebeple dava açılıp mirasın hükmen reddi istenebilir. Mirasın hükmen reddini talep edebilmek için mirası kabul ettiğini gösterir bir davranışta bulunulmaması gerekir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir